Archive for May, 2009

Bản cập nhật ngày 25/5/2009

May 26, 2009

Kính chào Quý khách,
Về việc ghi số chứng từ phát sinh:
Trước đây nếu đặt ở chế độ “chương trình tự động ghi số chứng từ” QTBH sẽ đánh số chứng từ phát sinh phụ thuộc vào chứng từ gốc (thí dụ như trường hợp lập phiếu thu tiền ngay khi lập chứng từ xuất hàng bán ra, số chứng từ thu tiền sẽ được đánh số theo kiểu: ghép ký tự “T” và kế đó là số chứng từ xuất đã lập: chẳng hạn như “TX01/0509” có ý nghĩa là: chứng từ Thu tiền theo chứng từ xuất hàng “X01/0509”. Như vậy số chứng từ thu có thể sẽ không được liên tục.

Nay, theo yêu cầu của số đông khách hàng có nhu cầu đánh số chứng từ liên tục không phụ thuộc vào chứng từ gốc như đã nêu trên, tác giả đã cho bổ sung tuỳ chọn “đánh số chứng từ liên tục không phụ thuộc vào chứng từ gốc” trong bản cập nhật ngày 25/5/2009.

Xin tải về bản cập nhật này từ link sau:
http://www.mediafire.com/download.php?l2wim2zydjt

Xin chú ý: đây là bản cập nhật chỉ dành cho trường hợp đang sử dụng QTBH với Microsoft Access 97.

Nếu quý khách đang sử dụng QTBH với Microsoft Access 2002 / 2003 xin tải về bộ cài đặt gồm 10 files rời, mỗi file 10MB từ link sau:
http://www.esnips.com/web/QTBHXP250509

Advertisements