Archive for September, 2009

Phiên bản 9.67 – 250909 ngày 28/9/2009

September 29, 2009

Phiên bản 9.67 – 250909
Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá

Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH

Sử dụng với Acc 2002 (8 files)
Sử dụng với Acc 97 (8 files)

Advertisements

Bản chỉnh lý các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ cho hiện đủ tên hàng hoá

September 23, 2009

Kính chào quý khách,
Thể theo yêu cầu của nhiều khách hàng đề nghị sửa lại các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ cho thể hiện đủ tên hàng hoá, ngày 22/9/2009 tác giả đã cho chỉnh lý các mẫu hoá đơn để đáp ứng nhu cầu này: với các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ trong khung trình bày chi tiết hàng hoá được thể hiện với 2 dòng cho 1 mặt hàng, dòng trên ghi tên mặt hàng, dòng kế dưới ghi các số liệu về đơn vị tính (tuỳ theo mẫu), số lượng, đơn giá, thành tiền.

Quý khách nào có nhu cầu sử dụng các mẫu hoá đơn nêu trên xin tải về bản cài đặt từ các link sau:

Tải xuống bộ cài đặt là 1 file:

Để sử dụng với thư viện Runtime của Ms. Access 97:
http://www.mediafire.com/download.php?nxldnvmj2ih

Để sử dụng với Ms. Access 2002/2003:
http://www.mediafire.com/download.php?ugdddjyymyy

Tải xuống bộ cài đặt được chia nhỏ thành 8 files, trong đó có 1 file zip: sau khi tải xuống cho giải nén file zip để được file qtbh97.exe hoặc qtbhUp2k2.exe, chạy file exe này để cài đặt phần mềm.

Để sử dụng với thư viện Runtime của Ms. Access 97:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8e204b925e6a6798ab1eab3e9fa335caa464c570a76616a3

Để sử dụng với Ms. Access 2002/2003:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8e204b925e6a6798ab1eab3e9fa335cacc483765b0acf062

Bản cập nhật này đã bao gồm các nội dung được chỉnh lý, bổ sung từ trước đến nay (22/9/2009).

Xin chúc quý khách sức khoẻ.

Tác giả: Lê Hồng Đức
0913.941.144
http://quantribanhang.googlepages.com

Phần mềm miễn phí

September 6, 2009

Cập nhật ngày: 26/3/2009
Là phiên bản rút gọn của chương trình “Quản trị bán hàng”, thích hợp với các cửa hàng thương mại nhỏ, chỉ bán lẻ là chủ yếu, được tặng miễn phí hoàn toàn cho cộng đồng, không giới hạn phạm vi địa phương, không có bất kỳ giới hạn sử dụng nào (thời hạn sử dụng, số lượng dữ liệu, …), không cần đăng ký sử dụng với tác giả.

Với các Doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định có nhu cầu sử dụng các phiên bản có chức năng cao hơn: xin mời bấm vào đây để tham khảo thông tin chi tiết Tất cả đều hoàn toàn miễn phí

Chức năng:

+ Quản lý kho hàng: nhập, xuất, báo cáo tồn kho, in hoá đơn bán hàng, in thẻ kho, in nhật ký nhập – xuất;
+ Quản lý thu, chi và công nợ (bao gồm nợ phải thu, nợ phải trả): tổng hợp công nợ toàn doanh nghiệp và phân tích công nợ của khách hàng xác định, in sổ quỹ, theo dõi và lập báo cáo quỹ
+ Tổng hợp và phân tích doanh thu và lập báo cáo kết quả kinh doanh

Bản cập nhật này bổ sung và hoàn thiện 1 số chức năng thông dụng:
1. Bổ sung 4 mẫu in hoá đơn xuất hàng:

+ Mẫu hoá đơn có ghi công nợ luỹ kế
+ Mẫu hoá đơn rút gọn hơn
+ Mẫu hoá đơn bán lẻ
+ Mẫu Phiếu xuất kho (chỉ ghi số lượng)
2. Bổ sung chức năng Phân tích chi tiết công nợ của khách hàng, cho phép in các báo biểu tổng hợp hàng hoá phát sinh trong kỳ có liên quan với KH xác định
3. Bổ sung chức năng Quản lý Quỹ (Tiền mặt và Tiền gửi Ngân hàng)

Bản cập nhật này có đủ các chức năng cần thiết cho nghiệp vụ kế toán như:
+ In báo cáo Nhập – Xuất – Tồn
+ In Thẻ kho
+ In Bảng phân tích biến động giá vốn hàng hoá
+ In các Báo cáo Thuế GTGT hàng tháng

Tải về bản cài đặt:
Phần mềm Quản lý Bán hàng

Qùa tặng Cộng đồng

September 6, 2009

Quà tặng cộng đồng

1. Tiện ích xử lý tiếng Việt cho Excel (Add-Ins For Microsoft Excel)
Đây là tiện ích viết bằng VBA dùng cho Microsoft Excel, bao gồm một số hàm xử lý tiếng Việt, tiện ích sắp xếp tiếng Việt, tiện ích sắp danh sách phòng thi cho các trường phổ thông.
Tiện ích này được phổ biến theo chế độ mã nguồn mở, người sử dụng có toàn quyền sửa chữa và bổ sung để phát triển không nhằm mục đích tạo ra sản phẩm để kinh doanh và có trách nhiệm công bố với cộng đồng theo chế độ mã nguồn mở toàn bộ phần sửa chữa, bổ sung do mình thực hiện.
Password để mở mã nguồn trong cửa sổ VBE là: ANHBADUC
Tải về từ các link sau: link 1, link2, link3

2. Quà tặng là chương trình “Quản trị bán hàng”
Chương trình Quà tặng cộng đồng được tác giả thực hiện với sự hỗ trợ phổ biến của Tuần tin công nghệ thông tin viễn thông eChip – VASC (www.echip.com.vn) và Báo Bình Định điện tử (www.baobinhdinh.com.vn).

Quà tặng là chương trình “Quản trị bán hàng” (QTBH) có đầy đủ các chức năng như phiên bản thương mại, là Quà tặng riêng cho các Doanh nghiệp thuộc 30 địa phương nêu dưới đây:
+ Phía Bắc, gồm các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Bắc Giang
+ Miền Trung, gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
+ Tây Nguyên, gồm các tỉnh: Gia Lai, Kontum, Đắc Nông
+ Phía Nam, gồm các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre,  An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Huyện Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Giới hạn:
Không được bán hoặc phổ biến lại nhằm mục đích kinh doanh thu lợi nhuận hoặc sử dụng ngoài phạm vi các địa phương ghi trên.

Đăng ký sử dụng:
Sau khi cài đặt thành công chương trình QTBH lên máy tính, người sử dụng phải đăng ký sử dụng với tác giả bằng cách: sử dụng máy điện thoại để bàn gọi cho số máy của tác giả 0913.941.144 để cung cấp các thông số đăng ký (USERID, SYSTEMID, tên đơn vị sử dụng, địa chỉ, số điện thoại liên lạc) và nhận số đăng ký sử dụng chính thức.

+ Khi khởi động vào chương trình sẽ xuất hiện cửa sổ Log-On, tại cửa sổ này xin nhập vào như sau:
Tại ô Name nhập: QTV
Tại ô Password nhập: QTBH001 (Password này có thể thay đổi tuỳ ý sau khi vào bên trong chương trình)

Cả 3 phần mềm trên đều có thể tải về từ website: http://quantribanhang.googlepages.com

Tặng Quê hương Bình Định

September 6, 2009

Đây là phiên bản cao nhất của phần mềm QTBH, dành tặng riêng cho các doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định, sử dụng miễn phí hoàn toàn.

Hướng dẫn tải xuống và cài đặt:

1. Tải xuống phiên bản cài đặt đầy đủ:

Phiên bản 9.66.6 – 040909

Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá

Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH

Sau khi tải xuống cho giải nén để được 1 file .EXE (qtbh97.Exe), chạy file này để cài đặt QTBH.

Sau khi tải xuống:
+ Tải xuống 10 files và lưu trong cùng 1 folder
+ Giải nén file zip (file 01) để được file qtbh97.Exe hoặc qtbh2k2.Exe và chạy file này để cài đặt chương trình.

Xin Chú ý:
+ Sau khi tải xong tất cả các files cho giải nén file zip để được file EXE, chạy file này để cài đặt phần mềm.

Khi cài đặt QTBH, xin chọn cài đặt thư viện Microsoft Access Runtime.

+ Hướng dẫn đăng ký sử dụng: Để lấy số đăng ký sử dụng phần mềm QTBH, xin sử dụng máy điện thoại cố định liên lạc trực tiếp với tác giả qua số máy điện thoại: 0913.941.144 cung cấp các thông tin chi tiết về đơn vị gồm có: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp, và cho biết 2 thông số đăng ký: USERID, SYSTEMID

Bà con ở tại Thành phố Quy Nhơn có thể liên hệ với các Anh sau để được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng QTBH:
1. Anh Đinh Quang Trữ, số máy di động: 0905.165.259
2. Anh Dư Duy Khang, số máy di động: 0913.441.733

Bản cập nhật 9.66.6 – 040909 ngày 04/9/2009

September 6, 2009

Tải về:

Hướng dẫn tải về
Tiện ích hỗ trợ tải về (miễn phí)
Tải về thư viện MS. Access 97 Runtime
Tải về thư viện MS. Access 2002 RunTime

Phiên bản 9.66.6 – 040909
Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá

Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH

Sử dụng với Acc 2002 (8 files)
Sử dụng với Acc 97
(8 files)

Hướng dẫn nạp các chức năng của phần mềm QTBH

Tải về phiên bản hỗ trợ hạch toán bằng ngoại tệ

Phiên bản 9.5 – 280209
1 File zip: + Acc97 + AccXp


Tải về Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm QTBH

Tải về phiên bản miễn phí
(Quản lý bán hàng)
Hoặc từ mạng Bình Định

Liên hệ tác giả:
Lê Hồng Đức
phone: 0913.941.144
email: hduc@hcm.vnn.vn
lehongduc@ymail.com
quantribanhang@gmail.com

Blog Yahoo 360plus