Bản chỉnh lý các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ cho hiện đủ tên hàng hoá

Kính chào quý khách,
Thể theo yêu cầu của nhiều khách hàng đề nghị sửa lại các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ cho thể hiện đủ tên hàng hoá, ngày 22/9/2009 tác giả đã cho chỉnh lý các mẫu hoá đơn để đáp ứng nhu cầu này: với các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ trong khung trình bày chi tiết hàng hoá được thể hiện với 2 dòng cho 1 mặt hàng, dòng trên ghi tên mặt hàng, dòng kế dưới ghi các số liệu về đơn vị tính (tuỳ theo mẫu), số lượng, đơn giá, thành tiền.

Quý khách nào có nhu cầu sử dụng các mẫu hoá đơn nêu trên xin tải về bản cài đặt từ các link sau:

Tải xuống bộ cài đặt là 1 file:

Để sử dụng với thư viện Runtime của Ms. Access 97:
http://www.mediafire.com/download.php?nxldnvmj2ih

Để sử dụng với Ms. Access 2002/2003:
http://www.mediafire.com/download.php?ugdddjyymyy

Tải xuống bộ cài đặt được chia nhỏ thành 8 files, trong đó có 1 file zip: sau khi tải xuống cho giải nén file zip để được file qtbh97.exe hoặc qtbhUp2k2.exe, chạy file exe này để cài đặt phần mềm.

Để sử dụng với thư viện Runtime của Ms. Access 97:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8e204b925e6a6798ab1eab3e9fa335caa464c570a76616a3

Để sử dụng với Ms. Access 2002/2003:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8e204b925e6a6798ab1eab3e9fa335cacc483765b0acf062

Bản cập nhật này đã bao gồm các nội dung được chỉnh lý, bổ sung từ trước đến nay (22/9/2009).

Xin chúc quý khách sức khoẻ.

Tác giả: Lê Hồng Đức
0913.941.144
http://quantribanhang.googlepages.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: