Archive for the ‘capnhat’ Category

Tải về Phần mềm “Quản trị bán hàng”

November 27, 2009

Kính chào Quý khách,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách có nhu cầu tải về, tác giả vừa đặt các bản cài đặt phần mềm trên các host đặt tại Việt Nam (kể từ 20/11/2009) như sau:

Bản miễn phí:
http://quantribanhang.vn/download/qlbh97.zip
http://megashare.vn/data01/3841/qlbh97.zip

Bản có trả phí:
http://quantribanhang.vn/download/97241109.zip
http://megashare.vn/data01/3841/97241109.zip

Với Bà con doanh nghiệp tỉnh Bình Định: xin tham khảo thông tin chi tiết tại link sau:
http://quantribanhang.googlepages.com/binhdinh

Log-On: Khi khởi động QTBH sẽ xuất hiện cửa sổ “Log-On” xin nhập vào như sau:
+ name: QTV
+ Password: QTBH001

Chúc Quý khách sức khoẻ.

Advertisements

Bản cập nhật 9.67.1-061009 ngày 06/10/2009

October 6, 2009
Kính chào quý khách,Xin thông báo bản cập nhật ngày 06/10/2009 đã được phát hành với các sửa đổi bổ sung như sau:

1. Bổ sung chức năng lập đơn giá bán theo số lượng hàng hoá bán ra. Đây là chức năng tuỳ chọn (Bấm F12 mở chức năng “Khai báo thông số hệ thống” chọn Tab “Quản lý Giá”).
Đây là chức năng có thu phí bổ sung nếu quý khách cho nạp để sử dụng. Mức phí bổ sung là 250.000 đồng / 1 máy đăng ký sử dụng.

2. Sửa lỗi không hiển thị số lẻ (trường hợp đã khai báo sử dụng số lẻ) trong báo cáo tổng hợp số lượng Nhập – Xuất – Tồn theo nghiệp vụ phát sinh.

Quý khách có nhu cầu xin tải xuống bản cài đặt từ các link sau:
Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH
Sử dụng với Acc 2002 (8 files)
Sử dụng với Acc 97 (8 files)

Xin chúc quý khách nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

Lê Hồng Đức
0913.941.144
http://quantribanhang. googlepages.com

Bản chỉnh lý các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ cho hiện đủ tên hàng hoá

September 23, 2009

Kính chào quý khách,
Thể theo yêu cầu của nhiều khách hàng đề nghị sửa lại các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ cho thể hiện đủ tên hàng hoá, ngày 22/9/2009 tác giả đã cho chỉnh lý các mẫu hoá đơn để đáp ứng nhu cầu này: với các mẫu hoá đơn khỗ nhỏ trong khung trình bày chi tiết hàng hoá được thể hiện với 2 dòng cho 1 mặt hàng, dòng trên ghi tên mặt hàng, dòng kế dưới ghi các số liệu về đơn vị tính (tuỳ theo mẫu), số lượng, đơn giá, thành tiền.

Quý khách nào có nhu cầu sử dụng các mẫu hoá đơn nêu trên xin tải về bản cài đặt từ các link sau:

Tải xuống bộ cài đặt là 1 file:

Để sử dụng với thư viện Runtime của Ms. Access 97:
http://www.mediafire.com/download.php?nxldnvmj2ih

Để sử dụng với Ms. Access 2002/2003:
http://www.mediafire.com/download.php?ugdddjyymyy

Tải xuống bộ cài đặt được chia nhỏ thành 8 files, trong đó có 1 file zip: sau khi tải xuống cho giải nén file zip để được file qtbh97.exe hoặc qtbhUp2k2.exe, chạy file exe này để cài đặt phần mềm.

Để sử dụng với thư viện Runtime của Ms. Access 97:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8e204b925e6a6798ab1eab3e9fa335caa464c570a76616a3

Để sử dụng với Ms. Access 2002/2003:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8e204b925e6a6798ab1eab3e9fa335cacc483765b0acf062

Bản cập nhật này đã bao gồm các nội dung được chỉnh lý, bổ sung từ trước đến nay (22/9/2009).

Xin chúc quý khách sức khoẻ.

Tác giả: Lê Hồng Đức
0913.941.144
http://quantribanhang.googlepages.com

Bản cập nhật 9.66.6 – 040909 ngày 04/9/2009

September 6, 2009

Tải về:

Hướng dẫn tải về
Tiện ích hỗ trợ tải về (miễn phí)
Tải về thư viện MS. Access 97 Runtime
Tải về thư viện MS. Access 2002 RunTime

Phiên bản 9.66.6 – 040909
Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá

Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH

Sử dụng với Acc 2002 (8 files)
Sử dụng với Acc 97
(8 files)

Hướng dẫn nạp các chức năng của phần mềm QTBH

Tải về phiên bản hỗ trợ hạch toán bằng ngoại tệ

Phiên bản 9.5 – 280209
1 File zip: + Acc97 + AccXp


Tải về Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm QTBH

Tải về phiên bản miễn phí
(Quản lý bán hàng)
Hoặc từ mạng Bình Định

Liên hệ tác giả:
Lê Hồng Đức
phone: 0913.941.144
email: hduc@hcm.vnn.vn
lehongduc@ymail.com
quantribanhang@gmail.com

Blog Yahoo 360plus

Bản cập nhật ngày 25/5/2009

May 26, 2009

Kính chào Quý khách,
Về việc ghi số chứng từ phát sinh:
Trước đây nếu đặt ở chế độ “chương trình tự động ghi số chứng từ” QTBH sẽ đánh số chứng từ phát sinh phụ thuộc vào chứng từ gốc (thí dụ như trường hợp lập phiếu thu tiền ngay khi lập chứng từ xuất hàng bán ra, số chứng từ thu tiền sẽ được đánh số theo kiểu: ghép ký tự “T” và kế đó là số chứng từ xuất đã lập: chẳng hạn như “TX01/0509” có ý nghĩa là: chứng từ Thu tiền theo chứng từ xuất hàng “X01/0509”. Như vậy số chứng từ thu có thể sẽ không được liên tục.

Nay, theo yêu cầu của số đông khách hàng có nhu cầu đánh số chứng từ liên tục không phụ thuộc vào chứng từ gốc như đã nêu trên, tác giả đã cho bổ sung tuỳ chọn “đánh số chứng từ liên tục không phụ thuộc vào chứng từ gốc” trong bản cập nhật ngày 25/5/2009.

Xin tải về bản cập nhật này từ link sau:
http://www.mediafire.com/download.php?l2wim2zydjt

Xin chú ý: đây là bản cập nhật chỉ dành cho trường hợp đang sử dụng QTBH với Microsoft Access 97.

Nếu quý khách đang sử dụng QTBH với Microsoft Access 2002 / 2003 xin tải về bộ cài đặt gồm 10 files rời, mỗi file 10MB từ link sau:
http://www.esnips.com/web/QTBHXP250509