Archive for the ‘download’ Category

Tải về Phần mềm “Quản trị bán hàng”

November 27, 2009

Kính chào Quý khách,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách có nhu cầu tải về, tác giả vừa đặt các bản cài đặt phần mềm trên các host đặt tại Việt Nam (kể từ 20/11/2009) như sau:

Bản miễn phí:
http://quantribanhang.vn/download/qlbh97.zip
http://megashare.vn/data01/3841/qlbh97.zip

Bản có trả phí:
http://quantribanhang.vn/download/97241109.zip
http://megashare.vn/data01/3841/97241109.zip

Với Bà con doanh nghiệp tỉnh Bình Định: xin tham khảo thông tin chi tiết tại link sau:
http://quantribanhang.googlepages.com/binhdinh

Log-On: Khi khởi động QTBH sẽ xuất hiện cửa sổ “Log-On” xin nhập vào như sau:
+ name: QTV
+ Password: QTBH001

Chúc Quý khách sức khoẻ.

Advertisements

Bản cập nhật 9.67.1-061009 ngày 06/10/2009

October 6, 2009
Kính chào quý khách,Xin thông báo bản cập nhật ngày 06/10/2009 đã được phát hành với các sửa đổi bổ sung như sau:

1. Bổ sung chức năng lập đơn giá bán theo số lượng hàng hoá bán ra. Đây là chức năng tuỳ chọn (Bấm F12 mở chức năng “Khai báo thông số hệ thống” chọn Tab “Quản lý Giá”).
Đây là chức năng có thu phí bổ sung nếu quý khách cho nạp để sử dụng. Mức phí bổ sung là 250.000 đồng / 1 máy đăng ký sử dụng.

2. Sửa lỗi không hiển thị số lẻ (trường hợp đã khai báo sử dụng số lẻ) trong báo cáo tổng hợp số lượng Nhập – Xuất – Tồn theo nghiệp vụ phát sinh.

Quý khách có nhu cầu xin tải xuống bản cài đặt từ các link sau:
Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH
Sử dụng với Acc 2002 (8 files)
Sử dụng với Acc 97 (8 files)

Xin chúc quý khách nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

Lê Hồng Đức
0913.941.144
http://quantribanhang. googlepages.com

Phiên bản 9.67 – 250909 ngày 28/9/2009

September 29, 2009

Phiên bản 9.67 – 250909
Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá

Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH

Sử dụng với Acc 2002 (8 files)
Sử dụng với Acc 97 (8 files)

Bản cập nhật 9.66.6 – 040909 ngày 04/9/2009

September 6, 2009

Tải về:

Hướng dẫn tải về
Tiện ích hỗ trợ tải về (miễn phí)
Tải về thư viện MS. Access 97 Runtime
Tải về thư viện MS. Access 2002 RunTime

Phiên bản 9.66.6 – 040909
Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá

Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH

Sử dụng với Acc 2002 (8 files)
Sử dụng với Acc 97
(8 files)

Hướng dẫn nạp các chức năng của phần mềm QTBH

Tải về phiên bản hỗ trợ hạch toán bằng ngoại tệ

Phiên bản 9.5 – 280209
1 File zip: + Acc97 + AccXp


Tải về Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm QTBH

Tải về phiên bản miễn phí
(Quản lý bán hàng)
Hoặc từ mạng Bình Định

Liên hệ tác giả:
Lê Hồng Đức
phone: 0913.941.144
email: hduc@hcm.vnn.vn
lehongduc@ymail.com
quantribanhang@gmail.com

Blog Yahoo 360plus

Tải về Phần mềm Quản trị bán hàng

February 27, 2009

Tải về:

Hướng dẫn tải về
Tiện ích hỗ trợ tải về (miễn phí)
Tải về thư viện MS. Access 97 Runtime
Tải về thư viện MS. Access 2002 RunTime

Phiên bản 9.65.9P4 – 200209

Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá

Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH

Sử dụng với Acc 2002 (11 files)
Sử dụng với Acc 97 (10 files)

Link 2: www.box.net

Sử dụng với Acc 2002 (10 files)
Sử dụng với Acc 97 (10 files)

Hướng dẫn nạp các chức năng của phần mềm QTBH

Tải về phiên bản hỗ trợ hạch toán bằng ngoại tệ

Phiên bản 9.0 – 120808
1 File zip: + Acc97 + AccXp


Tải về Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm QTBH

Tải về Tiện ích hỗ trợ

Tải về Unikey


Tải về phiên bản miễn phí
(Quản lý bán hàng)
Hoặc từ mạng Bình Định

Với Windows Vista hoặc Windows XP Sp3 bấm vào đây để xem hướng dẫn


Liên hệ tác giả:
Lê Hồng Đức
phone: 0913.941.144
email: hduc@hcm.vnn.vn
lehongduc@ymail.com
quantribanhang@gmail.com