Archive for the ‘quatangquehuong’ Category

Tải về Phần mềm “Quản trị bán hàng”

November 27, 2009

Kính chào Quý khách,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách có nhu cầu tải về, tác giả vừa đặt các bản cài đặt phần mềm trên các host đặt tại Việt Nam (kể từ 20/11/2009) như sau:

Bản miễn phí:
http://quantribanhang.vn/download/qlbh97.zip
http://megashare.vn/data01/3841/qlbh97.zip

Bản có trả phí:
http://quantribanhang.vn/download/97241109.zip
http://megashare.vn/data01/3841/97241109.zip

Với Bà con doanh nghiệp tỉnh Bình Định: xin tham khảo thông tin chi tiết tại link sau:
http://quantribanhang.googlepages.com/binhdinh

Log-On: Khi khởi động QTBH sẽ xuất hiện cửa sổ “Log-On” xin nhập vào như sau:
+ name: QTV
+ Password: QTBH001

Chúc Quý khách sức khoẻ.

Advertisements

Tặng Quê hương Bình Định

September 6, 2009

Đây là phiên bản cao nhất của phần mềm QTBH, dành tặng riêng cho các doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định, sử dụng miễn phí hoàn toàn.

Hướng dẫn tải xuống và cài đặt:

1. Tải xuống phiên bản cài đặt đầy đủ:

Phiên bản 9.66.6 – 040909

Phiên bản này đã sẵn có các chức năng của phiên bản RB-Hỗ trợ Barcode, phiên bản hỗ trợ quản lý thành phẩm và tiêu hao NVL, phiên bản R2-Dành cho Nhà phân phối hàng hoá

Tải về: 1 File zip
file qtbh2k2: sử dụng với MS. Access 2002/2003
file qtbh97: sử dụng với MS. Access 97

Tải về files rời:
Trong số files tải về có 1 file được nén theo dạng ZIP. Sau khi tải xong kích kép file zip để giải nén sẽ được file .EXE . Chạy file EXE để cài đặt QTBH

Sau khi tải xuống cho giải nén để được 1 file .EXE (qtbh97.Exe), chạy file này để cài đặt QTBH.

Sau khi tải xuống:
+ Tải xuống 10 files và lưu trong cùng 1 folder
+ Giải nén file zip (file 01) để được file qtbh97.Exe hoặc qtbh2k2.Exe và chạy file này để cài đặt chương trình.

Xin Chú ý:
+ Sau khi tải xong tất cả các files cho giải nén file zip để được file EXE, chạy file này để cài đặt phần mềm.

Khi cài đặt QTBH, xin chọn cài đặt thư viện Microsoft Access Runtime.

+ Hướng dẫn đăng ký sử dụng: Để lấy số đăng ký sử dụng phần mềm QTBH, xin sử dụng máy điện thoại cố định liên lạc trực tiếp với tác giả qua số máy điện thoại: 0913.941.144 cung cấp các thông tin chi tiết về đơn vị gồm có: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp, và cho biết 2 thông số đăng ký: USERID, SYSTEMID

Bà con ở tại Thành phố Quy Nhơn có thể liên hệ với các Anh sau để được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng QTBH:
1. Anh Đinh Quang Trữ, số máy di động: 0905.165.259
2. Anh Dư Duy Khang, số máy di động: 0913.441.733

Quà tặng Quê hương Bình Định

February 27, 2009

Đây là phiên bản cao nhất của phần mềm QTBH, dành tặng riêng cho các doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định, sử dụng miễn phí hoàn toàn.

Hướng dẫn tải xuống và cài đặt:

1. Tải xuống phiên bản cài đặt đầy đủ gồm số files tương ứng sau:
Để sử dụng với MS. Access 2002/2003 (11 Files)
Để sử dụng với MS. Access 97 (10 Files)

Sau khi tải xuống:
+ Tải xuống 10 files và lưu trong cùng 1 folder
+ Giải nén file zip (file 01) để được file qtbh97.Exe hoặc qtbh2k2.Exe và chạy file này để cài đặt chương trình.

Xin Chú ý:
+ Sau khi tải xong tất cả các files cho giải nén file zip để được file EXE, chạy file này để cài đặt phần mềm.

Khi cài đặt QTBH, nếu trên máy tính chưa có sẵn Microsoft Access 97 hoặc 2002 xin chọn cài đặt thư viện Microsoft Access Runtime của phiên bản tương ứng.

Cũng có thể tải xuống bản cài đặt với 1 file zip bằng cách bấm vào các link sau đây:
+ sử dụng với MS. Access 2002
+ sử dụng với MS. Access 97
Sau khi tải xuống cho giải nén để được 1 file .EXE (qtbh2k2.Exe hoặc qtbh97.Exe), chạy file này để cài đặt QTBH.

+ Hướng dẫn đăng ký sử dụng: Để lấy số đăng ký sử dụng phần mềm QTBH, xin sử dụng máy điện thoại cố định liên lạc trực tiếp với tác giả qua số máy điện thoại: 0913.941.144 cung cấp các thông tin chi tiết về đơn vị gồm có: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp, và cho biết 2 thông số đăng ký: USERID, SYSTEMID

Bà con ở tại Thành phố Quy Nhơn có thể liên hệ với các Anh sau để được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng QTBH:
1. Anh Đinh Quang Trữ, số máy di động: 0905.165.259
2. Anh Dư Duy Khang, số máy di động: 0913.441.733